KORIDOR . NYTT LIV

Prosjektet KORIDOR er vår måte å jobbe mot krig og for fred på.

Ukraina-krigen har ført med seg enorme ødeleggelser. Også innad i Russland.

KORIDOR. NYTT LIV tar deg med forbi de store talene og de skrikende nyhetene, inn i hjemmet til et par i Russland som prøver å håndtere forandringene som krigen har ført med seg. Fortvilelsen, smerten, hjelpeløsheten. De elsker hverandre, men ser ikke hverandres smerte. Kanskje forstår de ikke sin egen engang.

Prosjektet KORIDOR er vår måte å jobbe mot krig og for fred på. I krig skapes stereotyper fort, noe som eskalerer konflikten. Gjennom å vise og legge til rette for genuine møter mellom mennesker fra ulike sider håper vi på å bryte ned stereotypier og barrierer, og åpne opp for genuin konfliktløsning. Det er dette vi ønsker: en korridor for nærhet og fred.

Medvirkende:
Ekaterina Bespalova og Trond-Peter Stamsø Munch.

Regi: Prokhor Gusev / Dramatiker, dramaturg, tolk, inspisient: Daria Glenter.

Finansiert av Barentskult, med støtte fra Teater Innlandet

Dørene åpner kl. 17

Forestillingslengde: 1 time 20 minutter
Scene: Oslo Nye Cafescenen
Tid: 15. juni kl. 17.30